Skip to content

ACTA – čí duševní vlastnictví má vlastně ochránit?

Česká republika ratifikovala ve čtvrtek 26. 1. 2012 mezinárodní dohodu ACTA. Tato smlouva vznikala v utajení a má za cíl prakticky zlikvidovat svobodu internetu a zavádí naprosto bezprecedentní cenzuru. Nenechte se oklamat, týká se nás všech a zásadní omezení soukromí, osobní svobody a částečné porušování základních lidských práv jsou v ACTA chápány jako běžný prostředek! ACTA nijak nechrání duševní vlastnictví běžného občana, chrání výhradně hudební a filmové korporace a zájmy bohatých států.

Co je ACTA?

Jedná se o mezinárodní dohodu s názvem Anti-Counterfeiting Trade Act. Tato dohoda je obdobou americké SOPA/PIPA, které byly o týden dříve smeteny drtivým odporem americké veřejnosti. ACTA je však nesrovnatelně nebezpečnější, protože se jedná o mezinárodní dohodu zavádějící drakonické tresty, represe a cenzuru. ACTA předpokládá vlastní infrastrukturu zcela mimo rámec Světové obchodní organizace (WTO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Tato nová instituce bude mít dalekosáhlé pravomoci ke sledování, cenzuře a represím. Už vyčlenění ACTA zcela mimo kontrolu jakýchkoliv dalších institucí svědčí o její nebezpečnosti.

Oficiální zdůvodnění

Úřady a politici oficiálně argumentují tím, že zejména na internetu dochází k porušování autorských práv v nebývalém měřítku. Kopírování autorských děl, výrobků a patentů považují za zásadní hrozbu pro další „udržitelný ekonomický rozvoj“. ACTA má být jakousi mezinárodní platformou pro ochranu duševního vlastnictví a technologií a umožňuje vynucování ochrany v nebývalém měřítku.

Co se veřejnosti takticky zamlčuje?

ACTA se připravovala v utajení už od roku 2007, dokonce bylo znění zatajováno i před Evropským parlamentem. Nebýt průsaků informací, veřejnost by prakticky neměla žádnou šanci cokoliv zjistit. Skutečným cílem ACTA je ochrana vyspělých ekonomik před kopírováním ze strany zemí jako jsou Čína a Indie. Mamutím korporacím unikají bilióny díky obcházení patentů, kopírování výrobků a kopírování filmů, hudby a softwaru. Státům díky tomu unikají obrovské částky na daních, protože kradené digitální produkty pochopitelně nelze zdanit. Jak filmové a hudební korporace, tak státy, mají zcela jednoznačný motiv – vytřískat z občanů ještě více peněz!

Mezi řádky lze vidět i hrůzu vyspělých států z prudkého rozvoje zbytku světa. Vyspělé ekonomiky dávno nejsou soběstačné a pro udržení svého blahobytu potřebují suroviny a levnou pracovní sílu. Vyspělé státy produkují minimum surovin a výrobků a téměř vše dováží. Jejich jedinou výhodou je obecně „know-how“ a dnes se snaží vynutit si informační monopol a cíleně tak udržovat chudší země v podřízenosti, protože nebudou schopny za tyto technologie platit.

Co ACTA skutečně chrání a koho poškozuje?

ACTA chrání mamutí nahrávací a filmové korporace. Chrání patenty bohatých zemí na úkor chudých a vynucuje informační monopol. Chrání zájmy států a nepřímo vynucuje vyšší daně. ACTA chrání pouze zisky některých nadnárodních korporací a bohatých států. Hned v úvodním ustanovení se jasně píše, že držitelem autorských práv se rozumí firma či profesionální organizace, tedy nikoliv jednotlivec. To samo o sobě by mělo stačit pro odmítnutí takového dokumentu.

ACTA poškozuje prakticky každého občana zvýšením cen a daní a naprosto bezprecedentním zásahem do soukromí a omezováním základních lidských práv. ACTA nijak nechrání duševní vlastnictví běžných občanů ani drobných podnikatelů, naopak jim na základě presumpce viny neskutečně komplikuje práci. ACTA prakticky znemožňuje fungování online úložišť, sdílecích serverů, informačních webů, video portálů, sociálních sítí a zdrojů open source softwaru.

Co na to „nezávislá média“?

V oficiálních „nezávislých médiích“, jako jsou rozhlasová a televizní zpravodajství, nebyla dohodě ACTA věnována prakticky žádná pozornost. Dokonce i většina zpravodajství na internetu informují o ACTA jako o „dohodě chránící duševní vlastnictví“ a o naprosto zásadních problémech mlčí. Média informují o „hackerech“ a tzv. „hacktivizmu“ a „nesmyslných“ útocích jakési hrstky „anarchistů“ na weby vlády a OSA atd. Tyto zveřejňované informace jsou neúplné, jednostranné, účelové a částečně lživé! Také proto bychom měli dělat maximum pro udržení internetu mimo dosah politiků, protože žádné další „nezávislé“ zpravodajství už fakticky neexistuje.

Co skutečně způsobí ACTA?

ACTA ze své podstaty ohrožuje svobodu internetu, protože umožňuje a dokonce nařizuje sledování jakékoliv elektronické komunikace. Nově by se stalo zločinem pouhé zaslání odkazu na kradený obsah emailem anebo jeho publikování na internetu. Odpovědnými za nahlášení by pod hrozbou drakonických trestů byli například poskytovatelé internetu, vyhledávače a správci webových stránek. Tím to ale zdaleka nekončí! Dále je samozřejmě zločinem jakékoliv držení, kopírování, sdílení a zveřejňování kradeného obsahu.

ACTA umožňuje policii a celní správě kdykoliv a na základě pouhého podezření kontrolovat a zabavovat jakákoliv digitální zařízení jako osobní počítače, notebooky, PDA, mp3 přehrávače, telefony atd. K podobnému zásadnímu porušování osobních svobod není třeba žádných důkazů! ACTA povoluje jakékoliv sledování elektronické komunikace a inspekci digitálních zařízení na základě pouhého podezření anebo namátkově a předpokládá presumpci viny. Dále zavádí dalekosáhlou cenzuru a umožňuje neuvěřitelné zásahy do soukromí, což je v příkrém rozporu se základními lidskými právy.

Co tedy dál?

V červnu by měl dohodu ACTA ratifikovat parlament České republiky. K této ratifikaci nesmí dojít za žádnou cenu. Podepisujte petice, informujte své přátele a známé, nebuďte pasivní! Některé státy už podobná opatření přijaly a dokonce například v UK je šifrování vlastních soukromých informací postaveno mimo zákon. Nenechte se ukolébat dojmem, že k plné ratifikaci ACTA nemůže dojít! K podpisu ACTA ze strany ČR již došlo, takže evidentně vůle k její plné integraci je. Oficiální stanoviska vlády označují odpůrce ACTA za „piráty“ a „hackery“ a účelově mlží a lžou o skutečných dopadech na každého z nás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *