Skip to content

Nedestruktivní zvýšení kontrastu pomocí vrstev

Postup nedestruktivního zvýšení kontrastu a sytosti u fotografií pomocí vrstev ve Photoshopu.

zorané pole v mongolské stepiMnoho fotografů jednoduše zvýší kontrast či sytost použitím příslušných nástrojů v Photoshopu. Tento postup je značně destruktivní zejména pro JPEGy a neumožňuje dobrou kontrolu. Vyzkoušejte si jednoduchý a velmi efektivní způsob, jak oživit zašedlé a nevýrazné fotografie.

Destruktivní působení nástrojů kontrast a sytost

Pokud použijete běžný nástroj pro změnu kontrastu, v podstatě se jedná o skryté použí nástroje úrovně (levels). JPEG má maximálně 256 úrovní jasu a změnou úrovní či kontrastu postupně snižujete celkový počet barev. Jinak řečeno, změna z obrázku ořeže určité barvy, které se fakticky slijí do jedné. Tímto postupem se ničí ostrost, barevnost a ještě mohou vznikat artefakty či čtvercové bloky. Nástroj sytost funguje podobně, pokud to přeženete, začnou se některé barvy slévat do jednoho odstínu. V obou případech je možnost nastavení poměrně hrubá a jakákoliv větší změna má zejména na JPEGy devastující účinek. Částečně se tomu lze vyhnout použitím 16 bitových tiffů, popřípadě importovat RAWy do Photoshopu jako 16 bitové obrázky a teprve po úpravách je převést do 8 bitů a uložit jako JPEG. Existuje ale i elegantnější řešení s podstatně lepší kontrolou úprav.

Jak to tedy udělat lépe?

Postup je poměrně jednoduchý, ale nehodí se pro každou fotografii. Ideálně funguje na krajiny a památky, kde dokáže udělat z nevýrazné fotografie líbivou fotobankovou fotku. Poměrně špatně funguje na fotografie s vysokým kontrastem či výrazným podílem stínů či hodně světlých partií. Také se příliš nehodí na většinu HDRI.

Otevření obrázku ve Photoshopu
Otevřeme si nějaký neupravený a nevýrazný obrázek

Otevřete si vybranou fotografii v Photoshopu a duplikujte vrtsvu stiskem Ctrl + J (Vrstva - Duplikovat vrstvu). Potom vpravo v paletě vrstev nastavte režim prolnutí horní vrstvy na Měkké světlo (Soft light), fotografie okamžitě výrazně ztmavne. Pokud máte paletu vrstev skrytou, zobrazíte ji stiskem klávesy F7 nebo příkazem Okna - Vrstvy.

Nastavení režimu překrytí vrstev a krytí
Duplikujeme vrstvu Ctrl + J a na paletě Vrstvy nastavíme režim překrytí na Měkké světlo. Příliš silné účinky lze upravit snížením krytí vrstvy.

Ve většině případů je tento efekt příliš silný, proto je potřeba upravit krytí vrstvy. Nejvíc fotografií snese krytí okolo 20 – 25 %, ale záleží vyloženě kus od kusu. Chce to zkoušet a časem získáte odhad, kterým fotografiím může tato úprava prospět.

Porovnání původního a upraveného obrázku
Porovnání původního zašedlého obrázku a upravené fotografie

Další možná vylepšení

Tento způsob prolnutí ztmaví tmavé partie a světlé části nezmění, což se zejména u nejtmavších částí fotografie nemusí hodit. Nejdřív nastavte duplikovanou vrstvu pro celou fotografii a potom použijte nástroj guma s větším průměrem a měkkým okrajem a vygumujte v horní vrstvě oblasti, kde je efekt příliš silný. Pokud ho chcete pouze zeslabit, můžete snížit krytí gumy na 30 – 50 %. Tím dosáhnete zvýšení kontrastu aniž by se tmavé oblasti slily v černý flek.

Takto selektivní zpracování je s nástrojem kontrast jen těžko proveditelné, dalo by se to řešit použitím masek, ale bylo by to zbytečně komplikované. Může se stát, že je pro některé fotografie režim prolnutí Měkké světlo (Soft light) příliš slabý. Pak můžete postup opakovat anebo použít režim prolnutí Překrýt (Overlay), který je výrazně silnější. Zejména u krajin se dá metoda překrytí kombinovat se selektivním ztmavením oblohy.

1 thought on “Nedestruktivní zvýšení kontrastu pomocí vrstev

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *